Βελστιστοποίηση για Μηχανές Αναζήτησης (SEO)


Στρατηγική SEO

Το SEO δεν είναι ένα σύνολο από εύκολα τρικ για να κερδίσουμε κάποιες θέσεις στη Google και ανάλογους επισκέπτες.

Είναι απαιτητική και συνεχής δουλειά σε πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον που σκοπό πρέπει να έχει πάντοτε τον τελικό χρήστη. Την καλύτερη δυνατή εμπειρία του κατά την επίσκεψη στη σελίδα ή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Υπηρεσίες SEO

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ SEO

Στη Longtail Interactive πιστεύουμε ότι για καλή αξιολόγηση από τις μηχανές αναζήτησης ένας ιστότοπος χρειάζεται αριστεία σε 3 τομείς

  • Δομή (ιεραρχία) Ιστοτόπου
  • Τεχνική Αρτιότητα
  • Σπουδαίο Περιεχόμενο

ΚΛΑΔΟΙ SEO


On-Page SEO

Επίσης γνωστό και ως On-site SEO. Είναι η πρακτική της βελτιστοποίησης ιστοσελίδων για τις μηχανές αναζήτησης και τους χρήστες. Συνηθέστερες ενέργειες περιλαμβάνουν βελτίωση των τίτλων, του περιεχομένου, των εσωτερικών συνδέσμων, των URLs και διάφορων άλλων στοιχείων.

Τεχνικό SEO

Αφορά ενέργειες πιο τεχνικής φύσης, όπως να γίνουν οι σελίδες ενός ιστοτόπου πιο εύκολα προσβάσιμες και ευρετηριάσιμες από τις μηχανές αναζήτησης, να βελτιωθεί η ταχύτητα απόκρισης και φόρτωσης ενός ιστοτόπου και πιο ειδικά θέματα όπως rich results, featured snippets και structured data. Γενικά το τεχνικό SEO αφορά τη βελτίωση του ιστοτόπου ως σύνολο περισσότερο παρά συγκεκριμένες ιστοσελίδες αν και γίνεται πάντα σε συνδυασμό με τις άλλες ενέργειες.

Off-page SEO

Περιλαμβάνει ενέργειες εκτός ιστοτόπου, όπως η δημιουργία εισερχόμενων συνδέσμων (backlinks), η κίνηση στα social media, η συμμετοχή σε forums ή άλλες online κοινότητες (που παράγουν τους ανάλογους εισερχόμενους συνδέσμους, οι online δημόσιες σχέσεις, το guest posting και διάφορες άλλες τεχνικές.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Ρωτήστε μας…